TOEFL testinin içeriği. TOEFL nedir? Türkiyede TOEFL makaleleri, tavsiyeleri, test yapısı, kılavuzları. MBA Strategy haberleri.  


TOEFL testinin içeriği

TOEFL: Dört Ana Bölümü
Dil konusunda iletişim beceresini ölçen harhangi sınav olduğu gibi TOEFL dinleme, okuma ve okunan metnin anlaması becerenizi, sözlü ve yazılı bir şekilde İngilizce konuşma kapasitenizi ölçmektedir. Dolayısıyla TOEFL sınavı Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma olmak üzere dört ana biçiminde gerçekleştirilmektedir. Bahse konu her biçimin kendine has zaman sınırlanması ile ölçme özellikleri var.

 

Dinleme: Dikkat, kulaklarınızı dikin

TOEFL Dinleme Bölümü 4 dakika süren 6 dinleme parçasından ibarettir. Her parçayı birer defa dinleme hakkınız var. Parçayı dinledikten sonra soruların cevaplanması istenmektedir. Genelde 6 parçadan dördü anlamak için katılımcının özel bilgilere sahip olmasını gerektirmeyen tartışma veya bilgi veren konuşma şeklindedir. Kalan iki parça daha iki konuşmacı (genellikle öğretmen ile öğrenci) arasında yapılan basit diyalog şeklindedir. Daha sonra ilgili soruları cevaplamak için parçaları dinlerken not alabilirsiniz. Her konuşmaya altışar sorunun, her diyaloga beşer sorunun cevaplanması istenmektedir. Bölüme koyulan süre sınırı aşağı yukarı bir saattir.

Okuma: Dikkatinizi toplayınTOEFL reading

TOEFL Okuma Bölümü 4 ile 6 okuma parçası ve ilgili sorularından ibarettir. 700 kelimeden ibaret eğitim konulu okuma parçaları zorluk derecesi açısından lise ders kitapları seviyesindedir. Bu bölümde katılımcının mantıken kategorileri (sebep ile sonuçlar, karşılaştırma, kontrast, vs.) anlama yeteneğini ölçülür. Sorular, metnin genel konusuna, daha ayrıntılı bilgilerine, kelime hazinesine, konuşmanın amacına vs. değmektedir. Bazen katılımcıdan tablonun doldurulması, okuma parçasını başlığı veya devamıyla eşleştirilmesi istenmektedir.

Yazma: İmla kurallarını öğrenin

TOEFL writingTOEFL Yazma Bölümü bağımlı ve bağımsız olarak nitelendirilebilen iki görevi içermektedir. Birinci görevde teknik olmayan (eğitim konulu) parçanın okumasıyla beraber konu üzerinde konuşmacıların arasında yapılan tartışmayı dinlenmeniz gerekir. Bundan sonra okunan metnin bilgileriyle bağlayarak dinlenilen tartışma parçasının ana maddeleri ile en çok dile getirilen unsurlarının kısaca anlatmanız gerekir. İkinci (bağımsız) görevde mezkur konu üzerinde görüş açınızı açıklayan kompozisyon yazmanız gerekmektedir.


Konuşma: Hız yapı taşıdır

TOEFL Konuşma Bölümü, katılımcının İlgilizce akıcı konuşma yeteneğini ölçer. Bu bölüm altı görevden ibarettir. Altı görevden ikisi bağımlı, dördü ise bütünleşik konuşma görevidir. İlk iki görevde temel konuları üzerinde soruların cevaplanması gerekir. Bu görevlerde katılımcının spontane İngilizce konuşma yeteneği ölçülür. İlk iki bütünleşik görevde kısa okuma parçasını okuyup veya giyalog veya konuşmayı dinleyip soruların cevaplandırılması istenmektedir. Kalan görevlerde konuşma veya diyalogu okulduktan sonra verilen bilgi hakkında soruların cevaplanması istenir.

Bütünleşik görevler, katılımcının verilen parçalarda sunulan bilgilerin birleştirip bir bütünlük halinde yansıtma yeteneği ölçer. Katılımcı, soruları cevaplarken kullanmak amacıyla dinleme sırasında not alabilir. Konuşmaya başlamadan önce hazırlıkların yapılması için süreç verilir. Yaptığınız konuşmalar kayıt edilmektedir.

Başarılı olmak için katılımcı ne yapabilir?

TOEFL sınavını başarılı bir şekilde verme için yukarıda verilen dil seviyesini ölçen dört iletişim biçiminde pratik yaparak hazırlık yapmak gerekir. Bunun için en uygun şekli, online biçiminde gerçekleştirilen ücretsiz deneme sınavından geçmektir. Ayrıca, özel derse başlayıp test sırasında lazim olabilecek gramatik konuları üzerinde çalışmak. Bununla beraber, okuma ve dinleme parçalarında kullanılan TOEFL vocabulary öğrenmek gerekir.
 

MAKALELERE KAYDOLUN


Yazar: Yusuf Kaplan

BAŞARINIZA
GARANTİ

MBA Strategy hiç denem yapmaz. Yaptığımız iş iyice hesaplanmış ve kazanmaya hedeflenen stratejidir.

Belli hedefinizi belirttiğinizden sonra biz, ona varmanız için size her yönden yardımcı oluruz.